Gau-Logo

Infos – www.gau-rosenheim.de

Sortierung:

Ausbildung

Helmut Hofmann (VÜL-Obmann)
03.01.2018
[] Einladung Veinsübungsleiter (VÜL) Seminar 2018
Helmut Hofmann (VÜL-Obmann)
03.01.2018
[] Anmeldung zum VÜL Seminar 2018 und zum Verlängerungskurs
Martin Radde (Standaufsichten)
03.01.2018
[] Standaufsichten 2018

Archiv

Martin Radde (Standaufsichten)
03.01.2018
[] Standaufsichten 2018

09.01.2017
[] Info Standaufsichten 2017
Helmut Hofmann (VÜL-Obmann)
08.01.2017
[] Anmeldung zum VÜL Seminar und zur VÜL Verlängerung 2017
Helmut Hofmann (VÜL-Obmann)
08.01.2017
[] Einladung zum VÜL Seminar 2017
Helmut Hofmann (GJSL)
26.02.2016
[] Anmeldung zum VÜL Seminar 2016
Helmut Hofmann (GJSL)
26.02.2016
[] Einladung zum VÜL Seminar 2016

28.01.2015
[] Anmeldung Standaufsichten
Helmut Hofmann (GJSL)
26.01.2015
[] Einladung VÜL Seminar 2015
Martin Radde (Standaufsichten)
06.04.2014
[] Anmeldung Schiessstandaufsichten 2014
Helmut Hofmann (GJSL)
04.04.2014
[] Anmeldeformular VÜL 2014
Helmut Hofmann (GJSL)
04.04.2014
[] Ausschreibung für das Seminar Vereinsübungsleiter (VÜL) 2014
Helmut Hofmann (GJSL)
24.09.2013
[] Jugendsprecher Seminar 2013
Helmut Hofmann (GJSL)
26.06.2013
[] Anmeldung VÜL 2013
Helmut Hofmann (VÜL-Obmann)
01.04.2013
[] Ausschreibung VÜL Seminar 2013
Martin Radde (Standaufsichten)
06.10.2012
[] Ausbildung Standaufsichten 2012 -2-
Martin Radde (Standaufsichten)
06.10.2012
[] Ausbildung Standaufsichten 2012 -1-
Martin Radde (Standaufsichten)
20.06.2011
[] Anschreiben VÜL 2011
Martin Radde (Standaufsichten)
20.06.2011
[] Meldebogen VÜL 2011
Martin Radde (Standaufsichten)
20.06.2011
[] Anschreiben Standaufsichten 2011
Martin Radde (Standaufsichten)
20.06.2011
[] Meldebogen Standaufsichten 2011

12.05.2010
[] Ausbildungen 2010
Martin Radde (Standaufsichten)
08.09.2009
[] Anmeldung VÜL 2009
Martin Radde (Standaufsichten)
08.09.2009
[] VÜL-Anschreiben 2009

28.01.2009
[] Ausbildung 2009 Schiessstand Ausschreibung

28.01.2009
[] ausbildung 2009 Schiessstand anmeldung
6.4ms